Tổng quan

Quảng bá đến khách hàng mục tiêu của bạn
  • Kết nối với khách hàng tiềm năng của bạn
  • Nhắm mục tiêu quảng cáo của bạn và chọn đối tượng
  • Sử dụng văn bản và hình ảnh biểu cảm trên cơ sở đảm bảo nhiều lần nhấp chuột và quan tâm đến quảng cáo của bạn
Thu hút Khách hàng và Làm sâu sắc thêm Các mối quan hệ
  • Quảng bá kinh doanh của bạn, quan tâm, hoặc bất cứ điều gì bạn thích
  • Tạo quảng cáo tùy chỉnh của bạn để xúc tiến hoặc quảng bá nội dung của bạn trên trang web này
  • Sử dụng nút "Thích" của chúng tôi để tăng ảnh hưởng quảng cáo nội dung của bạn
Quản lý ngân sách của bạn
  • Chọn gói quảng cáo tốt nhất phù hợp với nhu cầu của bạn
  • Trả tiền cho nhấp chuột, lượt xem hoặc ngày quảng cáo
  • Trả chính xác cho những gì bạn nhận được

Nếu bạn cần sự trợ giúp? Liên hệ quảng cáo.