Get Started

Có 5 bước để tạo quảng cáo của bạn:
  • Chọn Loại quảng cáo và các gói Quảng Cáo tốt nhất cho yêu cầu của bạn. Xem cái nào cung cấp cho bạn các tùy chọn tốt nhất theo nhu cầu của bạn. Chọn dựa vào kiểu và gói, cho dù bạn muốn tạo quảng cáo của riêng bạn, hoặc muốn quảng cáo một nội dung của bạn trên các trang web
  • Xác định mục tiêu của bạn và thiết kế quảng cáo của bạn. Đặt mô tả quảng cáo của bạn chính xác và bắt mắt
  • Nhắm mục tiêu quảng cáo của bạn bằng cách xác định những người bạn muốn tiếp cận với quảng cáo của bạn, và thiết lập một lịch trình cho quảng cáo của bạn nếu bạn muốn
  • Xem lại quảng cáo của bạn để xem nếu tất cả mọi thứ là tốt và có vẻ tốt
  • Hãy thanh toán cho quảng cáo của bạn nếu có yêu cầu
Mẹo:
  1. Thiết kế bảng quảng cáo của bạn một cách tối ưu
  2. Quảng cáo của bạn bao gồm hình ảnh, tiêu đề và mô tả. Đảm bảo rằng nó có liên quan đến việc kinh doanh của bạn / đáp ứng yêu cầu và bắt mắt
  3. Làm cho quảng cáo của bạn nổi bật với nội dung của chúng
  4. Tập trung vào một mục tiêu tại một thời điểm cụ thể trong quảng cáo để có một chiến dịch hiệu quả

Cần sự trợ giúp? Liên hệ quảng cáo.