Cải thiện Quảng cáo của bạn

Quảng cáo trên trang web này cho phép bạn dễ dàng quảng bá bất kỳ mục tiêu nào như kinh doanh, trang web của bạn, hoặc thậm chí các nội dung do bạn tạo ra trên trang web này.

Tùy thuộc vào mục tiêu tiếp thị của bạn, bạn có thể chọn gói quảng cáo phù hợp với bạn. Bạn có thể chọn để quảng bá nội dung của bạn trên trang web bằng cách tạo ra một quảng cáo cho nội dung đó. Người xem quảng cáo sẽ có thể "Thích" quảng cáo, do đó sẽ làm tăng số lượt thích nội dung của bạn và truyền bá nó trên mạng xã hội. Trong khi một số gói quảng cáo sẽ cho phép bạn nhận được một số lượng tối đa của các nhấp chuột lên quảng cáo của bạn, những gói khác có thể cho bạn tính theo lượt xem, hoặc theo ngày.

Chọn URL quảng cáo của bạn:

Khi thiết kế quảng cáo cho kinh doanh hoặc trang web của bạn, nhập vào địa chỉ trang web hoặc URL đích (ví dụ: www.example.com) của trang web của đơn vị bạn muốn quảng bá. Những người nhấp vào quảng cáo của bạn sẽ được chuyển hướng đến trang này.

Nếu bạn chọn để quảng cáo nội dung của bạn trên Vinso, URL Quảng cáo của bạn sẽ tự động được gán là URL trang nội dung của bạn trên Vinso. Sau khi nhấp chuột vào đó, người dùng sẽ được chuyển hướng đến các trang nội dung của bạn.

Hãy nhớ rằng khi một người dùng đang xem quảng cáo của bạn, họ sẽ không nhìn thấy URL trang web của bạn. Họ sẽ chỉ có thể thấy tiêu đề, văn bản quảng cáo, và hình ảnh.

Chọn hình ảnh cho quảng cáo của bạn:

Chọn một hình thích hợp cho quảng cáo của bạn để tăng tính hấp dẫn thị giác của nó như là nó sẽ tạo ra những ấn tượng đầu tiên của quảng cáo của bạn, và sẽ đóng vai trò lớn nhất trong lôi cuốn người dùng nhấp vào quảng cáo của bạn. Đồng thời, đảm bảo rằng hình ảnh có thị hiếu tốt. Hình ảnh quảng cáo của bạn có thể là logo của doanh nghiệp, hoặc một cái gì đó mà chuyển tải thông điệp của chiến dịch quảng cáo của bạn.

Nếu bạn chọn để quảng cáo nội dung của bạn trong quảng cáo, thì khi thiết kế quảng cáo, hình ảnh cho nội dung sẽ tự động trở thành hình ảnh cho quảng cáo, và bạn sẽ có thể thay đổi hình ảnh đó.

Chọn Tiêu đề cho quảng cáo của bạn:

Bạn có thể chọn Tiêu đề của quảng cáo của bạn như tên việc kinh doanh của bạn hay một dòng nhãn cho chiến dịch của bạn. Tiêu đề của bạn nên thật sinh động truyền tải thông điệp của bạn và khiến cho người sử dụng đọc các mô tả của quảng cáo và cuối cùng là nhấp vào URL Quảng cáo để được chuyển hướng đến trang web của bạn.

Nếu bạn đang quảng cáo nội dung của bạn trên trang web trong quảng cáo của bạn, thì chúng tôi yêu cầu các tiêu đề của quảng cáo là tiêu đề của nội dung đó.

Chọn Nội dung / Mô tả quảng cáo của bạn:

Các mô tả của quảng cáo có thể là một mô tả nhỏ khuyến mại của việc kinh doanh của bạn, lời đề nghị mới nhất mà bạn có thể gặp phải, thu hút lớn nhất của bạn, vv Nó phải là một cái gì đó liên quan đến hình ảnh hoặc tiêu đề mà bạn có cho quảng cáo của bạn.

Nếu bạn đang quảng cáo nội dung của bạn trên trang web trong quảng cáo của bạn, thì theo mặc định phần nội dung của quảng cáo sẽ được lấp đầy với nội dung của nội dung, và bạn sẽ có thể chỉnh sửa nó.

Nếu bạn cần sự trợ giúp? Liên hệ quảng cáo.