Hỏi đáp chung

  • Q: Quảng cáo trên Vinso là gì?
  • Q: Loại quảng cáo nào tôi có thể tạo ra trên Vinso?
  • Q: Tôi muốn quảng cáo trên Vinso
  • Q: Tôi muốn tạo ra một quảng cáo cho Rao vặt của tôi hay những nội dung khác.
  • Q: Tôi có thể chọn nơi quảng cáo của tôi xuất hiện trên trang web?
  • Q: Tôi có thể chọn các đối tượng mong muốn cho quảng cáo của tôi?
  • Q: Tôi muốn biết quảng cáo của tôi có hiệu quả thế nào.
  • Q: Câu hỏi của tôi đã không được trả lời.