Photo 3 of 4 in Ảnh trên Tường

Pin It
Ngày xưa mất trinh là đáng xấu hổ. Ngày nay càng bị chơi nhiều, lồn càng rộng càng thâm lại càng tự hào vì đã giúp ích được cho cộng đồng làm cái bồn chứa chất thải cho xã hội.
Và em, Trương Triệu Vy, chính là một trong những cái bồn chứa chất thải và sẵn sàng chổng mông cho bất kì con cặc nào. Bổn phận của em là phục vụ thoả mãn cho những con cặc và sống như một cái bồn chứa nước đái, chứa cức của đàn ông ????????
#slv27
#love_tlth

Album của Trương Triệu Vy: Ảnh trên Tường


0 Bình luận   |   Trương Triệu Vy10 người khác phản ứng điều này.

No Stickers to Show

X