Photo 1.783 of 2.920 in Ảnh trên Tường

Pin It
Bvlgari Aqva nam rất nổi tiếng thơm siêu sang, zá khá ok, mà đợt này về dạng set lại càng tiết kiệm

???? 2200k / set (1 nước hoa 100ml + 1 lăn khử mùi 73g)