Bài viết Blog gần đây

  • Th 7 lúc 06:01
    Đăng bởi BÙI MINH CHÁNH
    ????????Thông báo:Boss Uyên vừa có buổi họp với ban lãnh đạo công ty và các giám đốc đứng đầu các thị trường toàn cầu. Trong thời gian qua , Edunetwork chỉ là giai đoạn đầu khởi động,  hoàn thiện sản phẩm, làm quen thị trường để hiểu được văn hoá từng quốc gia, cũng như hiểu được mong muốn...
Xem tất cả

Buy Rocket League Credits every single existing buyer


  • "For the time being, nothing will change by any stretch of the imagination," Psyonix asserted in a blog entry. "We're despite everything focused on furnishing Rocket League with visit refreshes that have new highlights, new substance, and better approaches to Rocket League Credits play the game for whatever length of time that you'll have us."

    In any case, Psyonix didn't address the greatest inquiry Rocket League fans are probably going to have: will the game despite everything be accessible on Steam? As indicated by an official statement from Epic, the appropriate response is yes and no.

    "The PC variant of Rocket League will go to the Epic Games store in late 2019," Epic said. "Meanwhile, it will keep on being accessible for buy on Steam; from that point it will keep on being upheld on Steam for Buy Rocket League Credits every single existing buyer."