Bài viết Blog gần đây

  • Valgan (Valganciclovir) là một loại thuốc chống vi rút - Có ở dạng viên nén (450 mg). Nó được sử dụng để ngăn ngừa bệnh do vi-rút có tên là cytomegalovirus (CMV) gây ra ở những người đã được cấy ghép nội tạng. ...
Xem tất cả

Golden Goose Shoes