Nha Trang University, Số 2 Nguyễn Đình Chiểu, Vĩnh Thọ, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Vietnam
Vị trí trên Vinso
A:
B: Nha Trang University, Số 2 Nguyễn Đình Chiểu, Vĩnh Thọ, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Vietnam

See on Google Maps